لە عەشقی یار و دەس لەملانی تۆیە

از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  827 مشاهده
لە عەشقی یار و دەس لەملانی تۆیە
لە باسی لێو و چاوی جوانی تۆیە
لە بادەی دەست و خۆبادانی تۆیە
لە شیعری عاشقی و دانانی تۆیە