نوشتن سلطان جواب نامه اش و خلعت دادنش بە یاور جهت الخناس

از کتاب:
کۆمەڵەی شیعری فەقێ قادری هەمەوەند
اثر:
فقی قادر هموند (1830-1890)
 1 دقیقه  514 مشاهده
فەرما بە وەزیر بنویسە جەواب
پەرێ ئەلخەنناس تەحسین بێ حیساب
مەردانەگی تۆ تەسدیقەن جە عام
هەرچی تۆ کەری مەقبووڵەن جە لام
تەمام بی فەرما توڕڕەی سوڵتانی
سپەرد بە ساعی بە میهرەبانی
چەنی چەندخەلعەت شایستەی شاهی
بە یاوەر وێش پەرێش کەرد ڕاهی
ئەلخەنناس زانا یاوەر جە سوڵتان
با خەلعەت نەو مەسنەد و فەرمان
سوار بی بە ئەسپ شەوقش خرۆشا
هەم کەرد ئیستیقباڵ، هەم خەلعت پۆشا
هەم چەنی یاوەر نیشتن جە چادر
هەم بەزم عوشرەت کەردشان حازر
هەم وانان فەرمان، هەم نۆشان بادە
هەم سەدای سەمتوور ساز بی ئامادە
نەی جا ئەلخەنناس بمانۆ بە شاد
شەممێ جە شای دڵ باوەریم بە یاد