چووکێک لە کەلاوەیەک لەبەر لابایێ

اثر: هژار (1921-1991)
از کتاب: چوارێنەکانی خەییام
 1 دقیقه  137
چووکێک لە کەلاوەیەک لەبەر لابایێ
دەیکۆڵی بە دندووکی، سەری پاشایێ
پێم وا بوو دەڵێ: بمگرە گەر دەتوانی!
بەو کەللەیە سوێند دەخۆم لە دەستت نایێ!
خیام:
مرغی دیدم نشسته بر بارهٔ طوس
در پیش نهاده کله کیکاووس
با کله همی گفت که افسوس افسوس
کو بانگ جرسها و کجا ناله کوس
زبان: کردی مرکزی
قالب: رباعی
وزن: مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعل
فونت: