حیزێک کە ئەگەر قسە ببەستێ بە ڕەزاوە

هەجوی شوکری
از کتاب:
دیوانی شێخ ڕەزای تاڵەبانی
اثر:
شیخ رضا طالبانی (1831-1910)
 1 دقیقه  2202 مشاهده
حیزێک کە ئەگەر قسە ببەستێ بە ڕەزاوە
بێ شک بە حەڵاڵی لە کوزی دایکی نەزاوە
بێ حیکمەت و بێ قیمەت و بێ جێ نییە شیعری
عومری لە هەوەڵ تا ئاخری تێدا ڕزاوە
شوکری گەن و گووخۆری سولەیمانییە ئەموت
هەر چەندە کە ئەمدی وەکو لۆتی دەگەڕاوە