ئەو پارەی دەردێ بە قەحپە و قومار

از کتاب:
چوارینەکانی سامی
اثر:
سامی عودال (1910-1985)
 1 دقیقه  617 مشاهده
ئەو پارەی دەردێ بە قەحپە و قومار
خەرج با لە ڕێی ئەدەب و ئەشعار
ئێستا کورد لەناو مانگ جووتی دەکرد
چۆن دوژمن دەهات وا ڕووتی دەکرد