گوێ بگرە لە گەڵ تۆمە ڕەفیقی گیانی

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  455 مشاهده
گوێ بگرە لە گەڵ تۆمە ڕەفیقی گیانی
ڕوو خۆش و زمان خۆش بە لەگەڵ میوانی
ساردی و سڕی و دڕیی بەشی حەیوانە
خۆ دوور خەرەوە لەوانە تۆ ئینسانی