شێخێ بە ژنێکی فاحشەی گوت مەستی

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  547 مشاهده
شێخێ بە ژنێکی فاحشەی گوت مەستی
هەر تاوە بەدەس یەکێکەوەی ناوەستی
پێی گوت بەڵێ من وەکوو دەفەرمووی هەر وام
تۆ چۆن؟ وەکوو خۆ نیشان دەدەی بێ هەستی؟