مانگا پیوازی

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 2 دقیقه  788 مشاهده
سندانت لێدا مانگا پیوازی
ساڵت بردە سەر بە حوققەبازی
هەشت نۆ دە مانگە دەڵێن ئاوسی
ئەستوور بووی دەڵێی مەشکەی گاوسی
زۆر درۆزن و سەگ و سەگبابی
بۆ چیدی نابی غەیری قەسابی
چی دیم تووڕە کەی ئاڵفت لێ دەبڕم
شاخت دەشکێنم کلک و گوێت دەبڕم
ئەو ڕۆژەی ئەمن چووم ئەتۆم کڕی
نەمزانی ئاوا نان ودۆبڕی
بوویە زڕدایکی نوێنگینە بەڵەک
نەمدیوە مانگای وەک تۆ بە کەڵەک
دەتفرۆشمەوە دەتدەم بە بزن
عومەر و سەلاح بە بێ شیر کزن
سەلاح بێ مەمکە عومەر بێ شیرە
داخی بەجەرگم بۆ مانگا پیرە
مانگا زەردی خۆم تەواو بەشیر بوو
عەیبی ئەوە بوو یەکجار زۆر پیر بوو
ڕۆژێ حەو دەرم ڕۆنی کەرەی بوو
سەد سەگی وەکوو ئەو ماکەرەی بوو
جووتێ گای دامێ کردمە قوربانی
هەزاری وەک تۆ بێ بە قوربانی
هاتە جواب گوتی من بێ تەخسیرم
قەولت دەدەمێ بشزێم کەم شیرم
گوتم چووزانی؟ گوتی منداڵم
بۆچی کەم شیری؟ نوێنگینی کاڵم
قەت زاوی؟ بەڵێ پار بە بیژۆکی
ئەدی قەحبە باب بۆ دەڵێی لۆکی؟
گوتی من چبکەم منداڵت کزن
لە سوێی چۆڕێک شیر قەندی دەدزن
ئەگەر دەتزانی بێ شیر وا شڕی
ئەوت بۆ فرۆشت منت بۆ کڕی؟
گوتم چووزانم تووشی تۆ دەبم
بێ شیر و کەرە و ماست و دۆ دەبم
پێشینان دەڵێن کە هیچ نەزانی
لا ئەقەل پیری بدە بە جوانی
گوتی ناوەڵڵا ئاغای حەقیقیتخلص
لە سەودایەدا زۆر نادەقیقی
تۆ سەودات نەکرد دیاری بوو بردت
سندان لە خۆت دا بۆ کاری کردت