متفەڕک

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  559 مشاهده
سمایل ئاغا بەو حەججەی کە تۆ چووی
لە تاوی متفەڕک وەک مار دەدەم پێچ
خوسووسەن وەختێ دیم دابووت بە یۆڵدا...
شەکانم هەر یەکی یەک پارچە بۆ پێچ
حەقیقیتخلص ئیدی خۆی پێ ڕانەگیرا
وەک ئەیڵێن کەوتە کەوڵم بێ درۆ کێچ
دەگەڵ تۆشمە جەنابی کاکە ڕەحمان
«گتردک لارنان بیرشی منە سێچترکی»