وڵم کە

از کتاب:
چەپکە گوڵ
اثر:
شامی کرمانشاهی (1917-1984)
 2 دقیقه  1043 مشاهده
پەریشانم، پەریشانم، وڵم کە
دوچار دەرد پنهانم، وڵم کە!
وە دەردم ئاشنا کردی، نەکردی
ستەمگەر فکر دەرمانم، وڵم کە!
وڵم کە تا نەوەیت کەس پەی وە دەردم
دوو سێ ڕوژی کە مهمانم، وڵم کە!
نەکرد کەس دەعوەتم خوەم بیمە مهمان
وە کار خوەم پەشیمانم، وڵم کە!
حەمامە ئی سەرای سەرد و گەرمە
بساو کیسەیی وە ناو شانم، وڵم کە!
تەنم زانم نەسیب موور و مارە
نە موورم نە سولەیمانم، وڵم کە!
نە ساختِ من، وە فولادە نە وە سەنگ
هەف هەشت دە تیکە سوقانم، وڵم کە!
وە کامِ کەس نیەگەردد چەرخ تا سەر
نە دەرویشم نە سوڵتانم، وڵم کە!
وە واویلای دڵ هەر شەو ڕەوانە
سرشکِ غەم وە دامانم، وڵم کە!
خەرابم کرد خەرابات خەیاڵت
وە دەس چوود عەقڵ و ئیمانم، وڵم کە!
وە بادەی تەڵخ جامِ زندەگانی
دەمی مەست و غەزەڵخوانم، وڵم کە!
وە سەحرای خەیاڵ چون قەیس سانی
تو کردی ویل و وەیلانم، وڵم کە!
گوزەشت فەسڵِ بەهار و موسمِ باغ
وە فکرِ لەرزِ زمسانم، وڵم کە!
لەوە ترسم بکیشد کار وە هاوار
نەکەی کەس گوش وە ئەفغانم، وڵم کە!
وڵم کەید یا نیەکەید ڕەحمی وە حاڵم
تەنم کردی وە زندانم، وڵم کە!
وە ئەرواح شەرەف سەوگەند کە دائم
مەلوول مەرگ وجدانم، وڵم کە!
شەرەف کوشیاد و وجدان جوانەمەرگ بی
وە بی وجدانی حەیرانم، وڵم کە!
وە کام دوشمەن بووەم ئەی دووس! شکایەت؟
کە دووس بی قاتڵ گیانم، وڵم کە!
وڵم کە! وڵکەرت نیم سوب لە مەحشەر
تو کردی خار دەورانم، وڵم کە!
تو کردی بی سەر و سامان شامیتخلص
وە مەولا خوەم قەشەنگ زانم، وڵم کە!