چل ساڵ لەمەوەبەر پیرەزەلامی لەجەرێ

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  545 مشاهده
چل ساڵ لەمەوەبەر پیرەزەلامی لەجەرێ
بارێکی ترێی نابووە سەر پشتی کەرێ
دوێنێکە لەبەر خۆمەوە ئەموت ئەی وای
کوانێ کەر و کوا لێخوڕ و کوا بارەترێ!