شینی مامۆستا هەژار

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  599 مشاهده
داخی گرانم هەی داد هەی هاوار
بۆ مەرگی زانای بلیمەت هەژاراعلام
بۆ کانگای هۆش و شەڕافەتمەندی
بۆ کاکەوڕەحمان بۆ شەڕەفکەندی
بۆ مەرگی زاتی مانوو لە ڕێی کورد
تەمەنی لە ڕێی کوردا بەسەربرد
جێی شانازی بوو لە بۆ کوردستان
لە گوند و شار و لە قەزا و ئوستان
حەقی زەحمەتی وا لەسەر شانمان
هەوڵی زۆری دا لە بۆ زبانمان
لە ڕێگەی کوردا ڕژانی زۆر ئەشک
چاوی بۆ نووسین ئەیکرد تافە ڕەشک
با قوڕ بپێوین کوردی ماڵوێران
تورکیە و شام و ئێراق و ئێران
بە قەدەر پیتی شیعر و پەڕاوت
ڕەحمەتی باری لە جێگەخاوت
نافیع نەمتوانی هیچیتر بێژم
پیر و نەخۆش و شپرزەتخلص و گێژم!