جەژنەپیرۆزە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  771 مشاهده
ئەی بەهاری من مبارەک بێ لە تۆ جەژنی بەهار
هەر وەکوو گوڵ پێکەنینت دوور نەبێت هەرگز لە زار
وا دوعاگۆی تۆیە گاوانی لەسەر پۆپەی چنار
هەر ئەڵێ ڕەببی خوات یار بێت و عومرت پایدار!