بەبۆنەی پێنجەمین ساڵی وەشانی ڕۆژنامەی کوردستان

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  496 مشاهده
سوپاس بۆ یەزدان نەمردم و دیم
سوپاسگوزاری لوتفی ئیزەدیم
نامەی کۆمەڵی و سیاسی و وێژە
بە خزمەتی خۆی ئەدا درێژە
یانی ڕۆژنامەی کوردستانی گەنج
بە ڕنجی ئێوە پای نا ساڵی پەنج
بۆ نووسەران و ڕێخەرانی ئەو
کە خزمەت ئەکەن بە ڕۆژ و بە شەو
داوای سەرکەوت و خۆشبەختی ئەکەم
لە قاپی خودای داداری ئەعزەم
هەموو دڵشاد و گەش و دڵخۆش بن
لە هەوەڵ باشتر ئازا و تێکۆش بن
دوژمنیان کوێر، دڵپیسیان سەرکز
تێراو کا دڵی نافیعتخلصی سەقز!