ئەستێرەی گەشی دێی مەولاناوا

بۆ فەوتی شێخ حەمەسادقی حەسەنی جێنشینی شێخەکانی مەولاناوای خوڕخوڕەی سەقز
از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  532 مشاهده
ئەستێرەی گەشی دێی مەولاناوا
داخی گرانم لێمان بوو ئاوا
شێخ حەمەسادق شێخی بەناوبانگ
لە خوڕخوڕەدا ئەدرەوشا وەک مانگ
ئەجەل ئەویشی دەرهێنا لە کۆڕ
وەک یاران خستییە ناو زندانی گۆڕ
باڵی گرتەوە هەروەکوو پەری
خۆی خستە پەنای جەددی ئەتهەری
لەلای حەزرەتی شێخ حەسەنی پاک
بە قەدر و حوڕمەت سپێریا بە خاک
شوکر وەجاغی ڕۆشنە تەواو
شێحەمە سەعی ڕۆڵەی تازەلاو
لە جێگەی ئەودا گرتوویە مەقەڕ
دڵخۆشە بەمە نافیعتخلصی مەزهەر!