وەرگێڕاوی شیعرێکی ئیبنی یەمین لە فارسییەوە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  498 مشاهده
جێگە جوتێک و جووتێکی بەگیر
یەکێ ئەمیری ناونێی یەک وەزیر
ئەگەر ئەمانەش بەڕێی نەبردی
لەتێ نان قەرزکەی لە ژنەجووی پیر
سەدجار چاترە لەلای شپرزەتخلص
بێتە نۆکەری خاقان و دەبیر!