با بزانن عارەب و تورک و عەجەم ئەم کوردییە

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  723 مشاهده
با بزانن عارەب و تورک و عەجەم ئەم کوردییە
هەرکەسێ ئینکاری ئەسڵی خۆی بکا ئەسڵی نییە
نانی هەر شەخسێ بخۆم عارم لە کوردی خۆم نییە
هەرکەسێ عاری هەبێ سەگبابیە و بەدئەسڵییە
کوشتنە یا مردنە یا نانبڕوای قیر و ڕەش
ئیتر ئەم کێر مەلەرزە و کوس مەترسەی بۆچیە!