أحن

از کتاب:
دیوانی سەیدی
اثر:
صیدی (1785-1849)
 1 دقیقه  566 مشاهده
«أحن كلّ ليل مَن هواكعربی
فسَلني كيف حالك في هوائيعربی»
«به نادر جادوهای تو نازمفارسی
که از مرده به افسون دلرباییفارسی»