به نام خدا

از کتاب:
گۆرانی
اثر:
محمد مکری (1921-2007)
 2 دقیقه  908 مشاهده

این ترانه‌ها که شامل اشعار فولکلوری ده هجائی و هشت هجائی کردی است و اینک برای نخستین بار با روش علمی فونتیکی و زبان‌شناسی انتشار می‌یابد حاصل کوشش و تجسسات چند ساله نویسنده در تمام نقاط کردستان در میان کوه‌نشینان و روستائیان و عشایر مختلف و همچنین شهرنشینان کردزبان است که از میان چندین هزار بیت یا ترانه برگزیده شده و اکنون انتشار می‌یابد.

انتشار این مجموعه چنانکه دوستانم میدانند برخلاف انتظار به مناسبت پاره‌ای از اشکالات و تنگ‌نظری‌های بداندیشی چند مدت‌ها به تعویق افتاد و در خلال این مدت نیز از این مجموعه که همچنان به چاپ رسیده ولی انتشار نیافته بود و یکی دیگر از آثار چاپ نشده اینجانب دست‌بردهائی زده شد که ذکر نام آنها را در خور شأن این کتاب نمی‌دانم و عجالتاً آنرا به موقع دیگر می‌گذارم.

چاپ و انتشار این مجموعه را بیش از همه مرهون همت و علاقه و پشتکارِ دوست ارجمند محترم آقای ایران‌پرست رئیس کتابخانه دانش و مدیر مجله دانش می‌دانم که خدمات فرهنگی و مطبوعاتی ایشان مورد توجه و احترام عموم فضلا و دانشمندان است و در اینجا بدین وسیله صمیمانه از ایشان تشکر می‌کنم و امیدوارم ناشر محترم این کتاب در کلیه خدمات فرهنگی و مطبوعاتی خود که کمیت و ارزش آن مسلماً بیش از بعضی دستگاه‌های بی‌خاصیت عریض و طویل فرهنگی است، کامکار و پیروز باشند.

دکتر محمد مکری

مهر ماه ۱۳۲۹