دوو خوشک

از کتاب:
فرمێسک و زەردەخەنە
اثر:
دلشاد مریوانی (1947-1989)
 1 دقیقه  728 مشاهده
ئەو دوو خوشکەی بەدایکیانەوە خۆشم ئەوێن
لەژێر کراسی سادەی شیفۆنا
دوو خوشک وەستابوون لە تەختی سینە
هێشتا هەڕەتی لاوێتییان بوو
لەگەڵ سوخمەدا چاوشارکێیان بوو
لە درزی سوخمە کە ئەیانڕوانی
مووچڕکێکی توند خۆی بۆ دڵ هانی
وەکو کارەبا سستی کرد گیانی
کە چی زوو دایکیان بە پەنجەکانی
پاڵی پێوە نان بۆ ژووری سوخمە
دەرگاشی داخست بە قفڵی دوگمە