ئەوانەی لە کار کە تێ دەکۆشن

از کتاب:
لە چوارینەکانی خەیام
اثر:
عونی (1914-1992)
 1 دقیقه  193 مشاهده
ئەوانەی لە کار کە تێ دەکۆشن
خۆڕایی هەموو گای نێر دەدۆشن
وا چاکە بەرگی شێتی بپۆشن
گەر خاوەن هۆشن با ئاو بفرۆشن
خیام:
آنان که به کار عقل در می‌کوشند
هیهات که جمله گاو نر می‌دوشند!
آن بهْ که لباس ابلهی درپوشند!
کامروز به عقل، تره می‌نفروشند