بەهەشت و دۆزەخ خۆ کەس نەیدیوە

از کتاب:
لە چوارینەکانی خەیام
اثر:
عونی (1914-1992)
 1 دقیقه  241 مشاهده
بەهەشت و دۆزەخ خۆ کەس نەیدیوە
کەس ڕووی زەمینی نەپشکنیوە
هیوا و بێزاری من لە شتێکدا
ناو و نیشانی خۆی نەزانیوە
خیام:
کس خلد و جحیم را ندیده‌است ای دل!
گویی که از آن جهان رسیده‌است ای دل؟
امید و هراس ما به چیزی است کزان
جز نام و نشان نه پدید است ای دل!