ئەحەی عەزیز ئاغا ڕۆژێک لەسەر سینی...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  377 مشاهده

«ئەحەی عەزیزاغا» ڕۆژێک لەسەر سینی دائەنیشێ نان ئەخوا، پشیلەیەک دێ بە دیاریەوە دەست ئەکا بە میاوە میاو. ئەم هەر بەشی ئەدا و ئەو هەر ئەڵێ میاو. لەمە زۆر وەڕس ئەبێ. هەر هەڵئەستێ سینییەکە ئەنێتە بەردەم پشیلەکە و خۆی ئەچێ لەو لاوە ئەڵێ: «سەگباب من میاو، کەران باو گاو! من میاو، دە بزانم تۆ بەشی من ئەدەی؟»