کابرایەک هەبوو لە چوارتا شێخ محەمەدی...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٣)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  377 مشاهده

کابرایەک هەبوو لە چوارتا «شێخ محەمەدی گۆمەڵی» ناو بوو. «دەرۆزە»ی ئەکرد و داوای لە هەموو کەسێک ئەکرد، هی وا هەبوو ڕۆژی پێشووتر پووڵی پێیدابوو. ئیمڕۆیش ئەچوو داوای ئەکردەوە، ئەویش ئەیوت، ئەی دوێنێ نەمدایتێ؟ ئەمیش ئەیوت: «دەک خوا بە زیادی نەکا، هینەکەی دوێنێم لە سەرحساب ئەکەی؟»