شای ئێران عەسایەکی بە خەڵات دابوو بە حاجی...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  661 مشاهده

شای ئێران عەسایەکی بە خەڵات دابوو بە حاجی بابەشێخی «جەمیان» کە سەرەکەی جەواهرات بوو. شەوێک دز ئەچێتە ماڵی حاجی بابە شێخ، گەلێ شت ئەدزن، لەگەڵ شتەکانا سەرەعەساکەش ئەدزن. ئەو شەوەش حاجی مەلا ڕەحمان لە جەمیان ئەبێ، بەیانی ئەگەڕێتەوە بۆ «قەرەگوێز» لێی ئەپرسن ئەرێ حاجی مامۆستا ماڵی بابە شێخیان زۆر دزی بوو؟ ئەویش ئەڵێ ئەرێ وەڵڵا بابەلێ سەرە عەساکەشیان لێ بردبوو.