خدرە سوور هەبوو لە کەڵوێ ئەیوت ئاغا شڕەی...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٨)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  868 مشاهده

خدرە سوور هەبوو لە «کەڵوێ» ئەیوت: ئاغا شڕەی بانە کە لێ ئەکەون ئەبن بە ئاشەوان، چونکە لە ئاشەوەنیشدا بڕۆبەردەی تێدا هەیە.