هەر ئەو حاجی عەلییە قڕان کەوتە ناو ڕانەکەی...

از کتاب:
ڕشتەی مرواری (بەرگی ٧)
اثر:
علاالدین سجادی (1907-1984)
 1 دقیقه  495 مشاهده

هەر ئەو حاجی عەلییە قڕان کەوتە ناو ڕانەکەی، شەکەمەڕێکی نایابی هەبوو، زەنگۆڵەی کردبووە ملی و زۆری خۆش ئەویست، ئەو شەکەمەڕەشی مرد. جا ڕووی کردبووە ئاسمان ئەیوت: شەکەسوورت بۆ کوشت؟ ئەمەش بۆ تۆ بزانم تێرت خوارد؟!