یاران پەی ڕووی من بویندێ ڕەزان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  524 مشاهده
یاران پەی ڕووی من، بویندێ ڕەزان
ڕەنگوو من زەردە، یا ڕەنگوو خەزان؟
خەزان کەی چوون من، زەعفەرانیشەن؟
کەی چوون من خەریک زیندەگانیشەن؟
ئەر سەد کەلێش باد، خەزان مەخێزۆ
وەس نیەن نەپای نەمام مەڕێزۆ
نەک بە وێنەی من، بە ئاهـ ئاهیرناک
دوور جە باڵای تۆ، سەر مەنیۆ نە خاک