یاران بەختمەن ئەر سەنگم بار بۆ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  499 مشاهده
یاران بەختمەن، ئەر سەنگم بار بۆ
شەرتەن ئەو جە مەیل وەفام بێزار بۆ
واچمێ هەزار ساڵ، نازپەروەرم بۆ
چەنی گیان دایم وە یاوەرم بۆ
مەکانی تەختش بانی دیدەم بۆ
جە گیان ئازیزتەر بەرگوزیدەم بۆ
ئاخر هەر ئێدەن جەفا مەنمانۆ
فێشتەر سەردیم -متن نامشخص نە دڵ مەشانۆ