وەبانی دیدەم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  631 مشاهده
وەبانی دیدەم ...
علیک السلامعربی وەبانی دیدەم
وەش ئامای بە خێر، ئەی بەرگوزیدەم
جای جاڕووی پاتەن، موژەی چەمیدەم
بەڵێ داوا چوون، چراغم دڵبەر
تۆ مەعنای سەلام وێت وانەوە بەر
سەلام یانی های ئەیمەن بە، جە من
چەنی ئەیمەن بۆ موژەت متاش ون
زوڵفت بە ناواک کوشندەی دیدە
پا بەستەش کەردان، هەی بەرگوزیدە
یا بە شەستی تیر، کەمانی ئەبرووت
بیللا بیەنان زایفتەر جە مووت
ئارۆ سا هەر پەی قۆرئانم بە قەست
سا ئامای ئامان، سا بگێرەم دەست
موشەڕڕەفت کەرد، هەی بەرگوزیدەم
وەش ئامای بە خێر وەبانی دیدەم