قیبلەم دیدارت

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  528 مشاهده
قیبلەم دیدارت ...
ئەمشەو وەکارەن، جیلوەی دیدارت
نیم نیگای وە ناز، جیلوەی دیدارت
ئیشارەی ئەبرۆی سیای تاتارت
لادەر پەردەی شەرم جەڕووی ڕوخسارت
فەلەک نەشێونۆ گەرمیی بازاڕت
تا یاران بەیان بوینان بە چەم
سەرنووکی ئەنگوشت بگیران نە دەم
من ئاسا بنیان پا وە ئەخگەردا
بووڵی سفتەی من بکەن وە سەردا
هەنی نەکەران مونای خەمبارت
فەلەک نەشێونۆ گەرمیی بازاڕت