قیبلەم بە جۆشەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  516 مشاهده
قیبلەم بە جۆشەن ...
جە دووری باڵات، دەروون بە جۆشەن
دیدەم ئەڵوەدای نەدییەن تۆشەن
سەرتاپام پەی خاڵ تۆ سیاپۆشەن
جەرگم لەت لەتەن، دڵ پارەپارەن
ڕۆحم جە قامەت، پەی تۆ ئاوارەن
جە دێر دیدەنیت ئەی بەرگوزیدەم
هووناو سەرکەردەن وەبانی دیدەم
ئەر باوەڕ داری سۆمای چەمانم
مەڵهەمی زامان یاگەی خەمانم
نە خاو، نە خۆراک، نە ئاراممەن
جە دووریی باڵات ناسۆر زاممەن
یە خەیلێن جە گیان شیرین بێزارم
دەردم کارییەن، ساحێب ئازارم