شەماڵ مداران

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  486 مشاهده
شەماڵ مداران ...
شەماڵ بێ مروەت، چۆنت مداران؟
بشۆ وە زامن وەلای گشت یاران
واچە پەرێمان هیمەت بداران
هەردەم بکەران دوعای خێرمان
کۆتا نەکەران دڵ جە مێرمان
جەدەستی ڕەقیب، بەدانی بەدگەست
جەی زێد و زامن دەستوورێمان وەست
جە جەور و جەفای چەرخی بێ بونیاد
ڕوومان کەرد بە چوڵ هەر چە بادا باد
چونکە نەگێڵا چەرخمان بە کام
شەرتەن بنێمێ سەر وە موڵکی شام