سۆز جە سۆزی من بێ قەرار بیەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  626 مشاهده
سۆز، جە سۆزی من، بێ قەرار بیەن
دەرد جە پەی دەردم، دەردەدار بیەن
زامەت زویرەن، جە پەی زامەتم
خەم خەجڵ مەندەن، جە خەم قامەتم
وێڵ، جە وێڵی من، تەمام وێڵ بیەن
چوون من، کۆ بە کۆ ئاراگێڵبیەن
سا کەسێ چوون من، بەی تەور بۆ پەیدا
زامەت و دەردش گشت دا بەوەیدا
تا وەقتێ گەردوون گەردم دۆ وە باد
شەرتەن جەفای من، کەس نەگنۆش وە یاد