ڕۆیێ کوفر دیم ئیمان مەپۆشا

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  614 مشاهده
ڕۆیێ کوفر دیم، ئیمان مەپۆشا
دڵ، ئیمان بە دەست کوففار فرۆشا
دینی تەرسا گرت هورگێڵا جە گشت
پشت بەست بە زوننار کلیسا و کەنشت
واتم ئەی دڵە، فامت شۆ نەسەر
کێ بەستەن بە دین کوففاران کەمەر؟
گرتەنت مەزهەب شێخی سەنعانی
ئیمان مەورەشی زوننار مەسانی
دڵە وات بە خودای کار سازی کەریم
من جە دینی تۆ بێزارم، بەریم
ئەڵقێوە جە زوڵف زونناری دڵبەر
نمەدۆ بە موڵک دارا و ئەسکەندەر
سوب سەدای ناقووس سەیری بتخانە
دینی تەرسایان، کلیسا یانە
خاستەرەن جە دین ناتەمامی تۆ
سوجدەی ڕیایی، سوبح و شامی تۆ