دڵە هووناوان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  557 مشاهده
دڵە هووناوان ...
وەس دەرەم نە جەرگ بەی تەور هووناوان
وەس شەهیدم کەر، یەندە بێ تاوان
وەس ناوم کەم کەر جە ناوی ناوان
وەس دەرەم نە جەرگ نێشی ئەڵماسان
وەس چوون قەسیم کەر جە زێد هەراسان
با وەس بکێشوون سزای اناالحقعربی
با وەس بسۆزوون وە ئایر دۆزەخ
دڵە دیت فەرهاد تاشا بێستوون
دیت چێش ئاما پێش شایێ چوون مەجنوون؟
دیت بەهرام جە چین چوون بی خاک نشین
دیت چوون وەیلان بی خەسرەو پەی شیرین؟
دیت پۆشا زوننار شێخی سەنعانی
دیت چوون کەفت یووسف نە چای زوڵمانی؟
ئەوان گرد خەریک نەو وڵاتێ بین
هەر یەک پادشای سەر بیساتێ بین
بەو گشت ئەساسە و گەنج و ماڵەوە
بەو گشت جەواهیر دانەی لاڵەوە
بەو گشت شەوق و زەوق بەو جەمینەوە
بەو نازەنینی دنیا و دینەوە
نەکەردەن عیلاج دەردەداری دڵ
تا مەنزڵ بەردەن بە سەرحەدی گڵ
سا تۆ چە حاسڵ جەفا بەردەنت
هەر ئاهـ بکێشە تا ڕۆی مەردەنت