دڵبەر نەداوە

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  524 مشاهده
دڵبەر نەداوە ...
دەلیل شی پەی دڵ، دڵبەر نەداوە
ئاما بە ئاهی سەردی سیاوە
ئایر نە تۆی دڵ سفتەم وەرداوە
ئەر مەشۆ پەی دڵ، دڵ وێش نە ساغەن
وەرنە دەروونم پڕ درد و داغەن
ئەر ئارۆ تاوام ئاوێ مەڕێزوون
ئایر نە پای بەخت سیا مەخێزوون
وەگەر نەتاوام، نەبی، نەکریا
سەد کەس تاڵان شی، منیش دڵ بیا