خاری خەم خەیاڵ نەڕێزەی جەرگم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  609 مشاهده
خاری خەم خەیاڵ، نەڕێزەی جەرگم
سەرهۆردان، مەدۆ نیشانەی مەرگم
تا نە پەردەش، خار خەمان پێوار بی
نیشانەی مەردەی من نادیار بی
ئیسە پەردەی دڵ مەشکاوناوە
کۆی سەبر و ئارام، تەن مەتاوناوە
وەختی مەرگمەن شادم وە مەردەن
مەردەن پەیم خاسەن سەخت جەفام بەردەن