حاڵداران حاڵەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  600 مشاهده
حاڵداران حاڵەن ...
حاڵێ پێم یاوان نمەز چە حاڵەن
سەرم داخ کەران یە کەم خەیاڵەن؟
سپی سەنگێ دیم واتم یە لاڵەن
لاڵان، خەسرەوان نە کەمەر مەبۆ
سەنگ، هەر گەدایێ پاش نە سەر مەبۆ
فرە کەس چوون من، خام خەیاڵ مەبۆ
کەی سەنگ بە دانەی دوڕ و لاڵ مەبۆ؟
خەیاڵم بەد بی ئەسڵش نەبی ساف
نیشانەی لاڵیش بەرشی بە خیلاف
سپی سەنگێ دیم بە لاڵم زانا
لاڵ بام ئەر هەنی بە لاڵش وانا