چراغم وەفات

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  620 مشاهده
چراغم وەفات ...
بێ بەینەتەنی هیچ نیەن وەفات
سێ ساڵ چوون یەک ڕۆ من کێشام جەفات
جەو سێ ساڵ جارێ، هیچ نەدیم وەفات
سی و شەش ماهەن من، جەفات مەکێشوو
یانەی سەبرم سفت تاکەی مەنیشوو
قیبلەم حیساب کەر ساعەتان چەندەن
جە گرد سەعاتێ دڵ جە لات بەندەن
بیست و پەنج هەزار نۆسەد و بیستەن
دڵ مەیلش بە تۆن، هەر تۆش ئەویستەن
هەزار و هەشتا ڕۆوان بی کامڵ
ڕۆیێ مورادم لێت نەبی حاسڵ
ئەر تۆیچ مەیلت هەن، ڕاس بواچە پێم
وەرنە ساکن بوون با جە یانەی وێم