چراغم نە دڵ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  699 مشاهده
چراغم نە دڵ ...
دڵ پڕ ئایرەن، بۆ وەس شۆ نە دڵ
نازکتەرەنی تۆ جە پەڕەی گوڵ
نەداری تاقەت، زوڵف بۆ سونبوڵ
دڵ ئاهـ مکێشۆ، گڕ مەیۆ وەبەر
نەبا نیشەڵڵا، پێت یاوا زەرەر
تێدا مەنیشە هەی بەرگوزیدە
بۆ با جات کەرۆ وەبانی دیدە
موژەم هەم دەردەم کەرۆت وە پەرچین
تا لێت نەیاوۆ ناواکی بەدبین
ئەوسا تەماشای سەرجۆی ڕەوان کەر
باڵات وێنەی نەی دەستەنیشان کەر
عەجەب یاگەتەن نەمامی وایەم
پایە بڵند بای پەرێ سەر سایەم