چراغم ڕۆیێ جە سوب سەحەردا

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  594 مشاهده
چراغم ڕۆیێ جە سوب سەحەردا
ناگا خەدەنگش بەرد وە جگەردا
جگەر پەنهان کەرد، مەر دڵ نەزانۆ
بێ ڕامەن، نەبا چەنەش بسانۆ
دڵ دەرلاد، زانا، هۆرێزا بە جەنگ
گرت بە دەستەوە سەر فاقەی خەدەنگ
مەکێشۆش بە دۆش نە خەوفی جگەر
جگەر سەخت گرتەن، نمەیۆ وە بەر
چونکوو نیهانی دەروونشانەن
دامانم گوڵگوون بە هوونشانەن
فیدای شەستت بام، هەی خەدەنگ وە دەست
خەدەنگیۆ هەنیت، با بەرشۆ جە دەست
بەرە بە دڵدا بە وێنەی جگەر
تا جەور و جەفام ناوەران وە سەر