چراغم ئامان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  639 مشاهده
چراغم ئامان ...
ئامانەت فەرزەن ئامان سەد ئامان
وەسێتم ئیدەن دەستم بە دامان
بەی وەسەر گڵکۆم سەوڵی خەرامان
ئەسرین جە دیدەی خەرامانی تۆ
جە سەر بتکێو بگنۆ وە گڵکۆ
ئەر خەڵکان پەرسان لەیڵی چێش بیەن
واچە هەی مەردم زۆر وەنەم شیەن
ئینە غوڵامێن بە تازە مەردەن
داخی دیدەی من، بە گڵکۆ بەردەن
ئیسە هانە ژێر تەختەپۆشی سەنگ
نە قەبری تاریک بێ داواو بێ دەنگ
بە دەرگای فەڵەک زار زار بناڵە
دوو گێسووی سیات وەڕووی خاک ماڵە
واچە خوداوەند بویەر جە گوناش
چونکە جەی دنیا فرەم دان سزاش