چراغ وەش بۆشەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  774 مشاهده
چراغ وەش بۆشەن ...
پەی چی زوڵفی تۆ ئەوەند وەش بۆشەن؟
مەوینۆن چوون شەوق جەمینت ڕۆشەن
موشک ناف پەرێش، زەنگی پۆس پۆشەن
خەیلێ پەی زوڵفت وەردەن هوونی جەرگ
جەو پەی پۆس پۆشان، سیا کەردەن بەرگ
دڵ کەردەن چون زوڵف سیای تۆ، دارا
قەیس ئاسا، مەنزڵ بەردەن وە سارا
فیدای زوڵفت بام وەش بۆی وەش کڵاف
دەردی مەجنونیت دا بە مشکی ناف