چراغ قوربانەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  819 مشاهده
چراغ قوربانەن ...
ئینە عیدی نۆ جەژنی قوربانەن
زەمزەمەی تەوحید ڕای حاجیانەن
قوربانی قوربان ئەمری سوبحانەن
دارا و نەدارا مسکێن و دەروێش
هەر کەس مەکەرۆ قوربانی پەی وێش
تۆیچ ئەمن بەرە بۆ قوربانی گا
قوربانیم کەرە چوون خلیل اللهعربی
تیغی بێ درێغ بنیەم نە گەردەن
تۆ ساحیب سەواب، من شاد وە مەردەن
منیچ بەو قوربان منەتبارەنان
قوربانی قوربان باڵای یارەنان