چراغ قنیاتم بە خەیاڵتەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  992 مشاهده
چراغ قنیاتم بە خەیاڵتەن
بە خەیاڵی لاڵ، موشکین خاڵتەن
دایم جە تەن دا خەیاڵ گیانمەن
هەر بەو زیندەنان بەو ژیانمەن
ئەر ناگا خاوێم مەشۆ نە دیدە
نمازووت جە دەس، هەی بەرگوزیدە
سەر منیۆ نە پا وێنەی حەلقەی دام
تا مەر پابەند بۆ بەرنەشۆ جە لام
بە فیدای خەیاڵ گران مایەت بام
سەرگەردی تای زوڵف موشکین سایەت بام