چراغ ئەر ساتێ دوور گنون جە تۆ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1167 مشاهده
چراغ ئەر ساتێ دوور گنون جە تۆ
نەمانون شەڵڵا بوینون ئەو ڕۆ
خەیاڵ چوون نەشتەر، دڵ مەکاوونۆ
دڵ، جە دیدەم سەیل. زوخ مەتاوونۆ
دیدەم بینایی تێش نمەمانۆ
پەڕ و باڵ نە دەور زوڵمات مەشانۆ
بەشقی شای شاهان، هەی بەرگوزیدە
بینایم تۆنی بۆ شۆم نە دیدە