پایز ئاماوە

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1238 مشاهده
پایز ئاماوە ...
ئەودی نەو پایز جە نەو ئاماوە
بلەریان سەرتەرز وەی ڕا ئاماوە
عاشقان سەودای دەروون تاوناوە
قافڵەی سوەیل، زیا جە یەمەن
کەردەوە سێوەنگ تەمامی چەمەن
تەبەق تەبەق هەور سیای دوودی تەم
نەم دا سەرزەمین بە سێڵاتی خەم
پەل پەل مەڕێزۆ، مەگنۆ نە ڕووی سەنگ
بە ئەمری خالیق بێ دەوا و بێ دەنگ
بەیان بوینان دەردەداری دەرد
خەزانی زایف، زافەرانی زەرد
وەشڵەم بە خەزان پەی وێش مەبۆ زەرد
ئەو جە وادەی وێش، من جە تاوی دەرد