ئیمشەو خاری یاو، زەمانەی ویساڵ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1029 مشاهده
ئیمشەو خاری یاو، زەمانەی ویساڵ
بەردش بە دڵدا جە دەستی خەیاڵ
وەختێ خار نە تەخت دڵ گێرتش قەرار
شکوفتەن نە ڕووم، گوڵ هەزار هەزار
جە پەی زامی خار، دەست نیشانی دڵ
خەم بی وە گوڵزار، من بیم وە بڵبڵ
ناڵەی بڵبڵیم بڵند پایە بی
جە پەی شووم بەختیم ئایر مایە بی
جەستەم هەر گریان تا سوب بەیاندا
سوب باڵام نیشان سفتە دڵان دا