ئەرێ بیناییم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1362 مشاهده
ئەرێ بیناییم ...
ئەرێ خاتردار، مایەی بیناییم
هامڕازی شەوان، بیدی تەنیاییم
ڕەفیقی ناڵەی سوب سەحەرگاییم
گوشادی خاتر، پەشێویی جەستەم
ڕۆشنیی دیدە، ئەی ئاوات وەستەم
سەوگەند بە ڕێزەی خاڵانی ئاڵات
نیەن زیندەگیم، نەوینوو باڵات
ئومێدم ئیدەن، خاتر پەڕەی گوڵ
حەرفی بەدکاران نەگیری نە دڵ